Khu Sinh Thái Ngũ Phúc – Hải Dương

Chủ đầu tư: Sinh Thái Ngũ Phúc

▪️ Địa chỉ: ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương
▪️ Hạng mục: Mài bóng lộ đá cấp Diamond
▪️ Diện tích: 1.650 m2
▪️ Đơn vị thi công: Công ty CP XD Công Nghiệp Hải Nam
▪️ Hoá chất sử dụng: HTS Hard+ và HTS Finish Plus

Gọi điện thoại
0986.575.335
Chat Zalo